HemioterapijaO lečenju

logo

Primena hemioterapije podrazumeva primenu anti-tumorskih (citotoksičnih) lekova u cilju uništavanja tumorskih ćelija.

Rak debelog creva u početnom stadijumu

U terapiji ranog karcinoma debelog creva hemioterapija se, ukoliko je potrebna, uglavnom primenjuje nakon hirurgije. Cilj je da se smanji rizik od ponovne pojave bolesti. Ovakva vrsta terapije se naziva adjuvantnom hemioterapijom. Hemioterapija uglavnom nije potrebna za rak debelog creva ranog stadijuma koji nije počeo da urasta u mišićni zid creva i ne zahvata limfne čvorove (Dukes A stadijum).

Hemioterapija se može primeniti i pre hirurgije - ovakva vrsta terapije se naziva neoadjuvantnom hemioterapijom. Radioterapija se može primeniti u isto vreme kad i hemioterapija i to se naziva neoadjuvantna ili preoperativna hemioradioterapija.

Najčešći lek koji se primenjuje u ovom stadijumu je 5-fluorouracil (5FU). Ovaj lek se može primeniti u obliku intravenske infuzije u kombinaciji sa vitaminom folnom kiselinom (leukovorin) ili u obliku tableta koje se nazivaju kapecitabin (Xeloda®)

Neoadjuvantna hemioterapija

Neoadjuvantna hemioterapija se uglavnom primenjuje za lečenje karcinoma koji zahvataju rektum. Cilj terapije je da se smanji veličina tumora kako bi se on lakše uklonio tokom hirurške intervencije. Ovim se može izbeći potreba za stalnom kolostomijom. Ponekad se hemioterapija primenjuje u kombinaciji sa radioterapijom.

Adjuvantna hemioterapija

Nakon hirurgije, kada je karcinom uklonjen i pažljivo pregledan pod mikroskopom, lekar može preporučiti primenu hemioterapiju (adjuvantna hemioterapija). Cilj je da se uklone sve preostale ćelije raka koje su eventualno zaostale u crevima i da se tako smanji verovatnoća od ponovne pojave tumora.

Postoje brojne koristi i rizici od primene hemioterapije i o tome treba da razgovarate sa Vašim lekarom. Primena hemioterapije može smanjiti verovatnoću ponovne pojave bolesti, ali ne garantuje da se to neće desiti. Ponekad može prouzrokovati i neželjena dejstva koja mogu biti neprijatna. Da bi lakše odlučio o tome da li će primena adjuvantne hemioterapije odgovarati Vašem slučaju, lekar će uzeti u obzir rizik zaostajanja ćelija raka, verovatnoću da će hemioterapija ukloniti te ćelije i eventualna neželjena dejstva hemioterapije.

U odeljku o hemioterapiji biće detaljnije reči o samom tretmanu i njegovim neželjenim dejstvima. Dostupne su i informacije o pojedinim lekovima i njihovim neželjenim dejstvima.

Za i protiv primene hemioterapije kod ranog karcinoma

Ukoliko je šansa da se karcinom ponovno javi mala, hemioterapija može samo neznatno smanjiti tu šansu. S druge strane, ukoliko je šansa da se karcinom ponovo javi velika, hemioterapija može značajno doprineti smanjenju te šanse.

Važno je da sa lekarom razgovarate o mogućim rizicima i koristi hemioterapije u Vašem slučaju. Ovo će Vam omogućiti da uporedite moguće koristi i neželjene efekte i da odlučite da li da se podvrgnete terapiji ili ne.

Adjuvantna hemioterapija karcinoma creva obično se sprovodi lekom koji se zove 5-fluorouracil (5FU). 5FU se obično daje sa vitaminom koji se zove folna kiselina (leukovorin), što ga čini efikasnijim. Postoji nekoliko načina da se primeni ovaj lek. 5FU u obliku tableta se naziva kapecitabin (Xeloda®).

Drugi lekovi, kao što je oksaliplatin (Eloxatin®), se takođe mogu koristiti ukoliko se karcinom proširio na limfne čvorove pored creva - Dukes C stadijum bolesti. Lekar će sa Vama razgovarati o Vašim terapijskim opcijama.

Uznapredovali (sekundarni) rak debelog creva

Hemioterapija se može primeniti i kada je rak proširen na druge delove tela (sekundarni ili uznapredovali karcinom). Kod mnogih osoba nakon početne terapije raka debelog creva bolest se nikada ne vrati. Na žalost, kod nekih osoba se bolest javi ponovo ili se proširi na druge delove tela. To se naziva sekundarni (ili imetastatski) rak debelog creva. Ponekad je rak proširen van creva već pri postavljanju prve dijagnoze. Najčećče mesto širenja raka debelog creva je jetra, a zatim pluća.

Mada se sekundarni karcinom debelog creva obično ne može izlečiti, lekar Vam može preporučiti hemioterapiju. Cilj hemioterapije je da smanji tumor i pojavu simptoma. Ovakva vrsta terapije Vam može produžiti život. Hemioterapija se može primeniti i u cilju smanjenja tumora pre njegovog uklanjanja iz jetre ili ređe pluća. U ove svrhe se najčešće primenjuju monoklonska antitela u kombinaciji sa hemioterapijom.

Zahvaljujući poboljšanjima hirurške tehnike u kombinaciji sa lekovima, neke osobe kojima je uklonjen sekundarni tumor u jetri mogu se smatrati izlečenim. Vaš lekar će sa Vama detaljnije razgovarati o tome.

Prednosti i mane

Postoje različite prednosti i mane hemioterapije za uznapredovali rak debelog creva i važno je da o tome razgovarate sa svojim lekarom.

Nemoguće je predvideti da li će i u kojoj meri hemioterapija delovati kod određene osobe, ali ukoliko je osoba dovoljno dobrog zdravstvenog stanja da podnese primenu terapiju, terapija će verovatno biti korisna. Takođe, verovatnoća pojave neželjenih dejstava je manja kod osoba koje su podobne da prime hemioterapije.

Ukoliko ne želite da se lečite hemioterapijom, lekar Vam može dati lekove koji kontrolišu simptome koje rak izaziva. Ovakva vrsta terapije se naziva suportivna, ili palijativna nega.

Vaš lekar će uzeti u obzir mnoge stvari pre nego što se odluči za određeni tretman, kao što su mesto pojave sekundarnog karcinoma, Vaš opšti zdravstveni status i eventualne hemioterapijske tretmane koje ste primali u prošlosti.

Hemioterapijski lekovi koji se najčešće primenjuju kod uznapredovalog raka debelog creva su:

Ukoliko karcinom počne ponovno da raste tokom ili neposredno posle primene hemioterapije, lekar Vam može dati drugi lek (ovo se naziva drugom linijom terapije). Ponekad se daje i treća linija terapije.

Ukoliko imate uznapredovali karcinom susrešćete se sa mnogim teškim problemima i može biti od pomoći da pročitate deo o suočavanju sa uznapredovalim karcinomom.

Deo o kontroli bola i simptoma izazvanih rakom objašnjava načine na koji se bol i simptomi mogu kontrolisati.

Kako se primenjuje hemioterapija

NPrimena hemioterapijeeki hemioteraijski lekovi su u obliku tableta koje se gutaju sa vodom.

Većina osoba sa kolorektalnim karcinomom će dobiti hemioterapijske lekove injekcijom u venu (intravenski).  Lekovi se mogu primeniti kroz plastičnu liniju koja se naziva centralna linija, u Vaše grudi ili kroz tanku cev ubačanu u venu na ruci (PICC linija).

PPrimena hemioterapijeonekad se hemioterapija primenjuje kroz malu prenosivu pumpu veličine malog muzičkog plejera. Pumpa je prikačena za centralnu ili PICC liniju. Time se tokom dužeg vremenskog perioda u krv ubrizgava kontrolisana količina leka. To znači da možete ići kući sa pumom i tako provesti manje vremena u bolnici. Neke osobe kod kojih se karcinom proširio na jetru mogu primati hemioterapiju u arteriju koja ide direktno do jetre.

Hemioterapija data kroz venu na ruci ili centralnu ili PICC liniju može se davati u više sesija. Sesija može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Ukoliko imate tretman od nekoliko sati to može biti ponovljeno svake nedelje tokom nekoliko meseci. Ovakva hemioterapija se uglavnom daje u dnevnoj bolnici (u bolnici, ali bez potrebe da se u njoj noći).

Ukoliko Vaš tretman traje nekoliko dana, imaćete period odmora od nekoliko nedelja do sledeće sesije. Ovo omogućava Vašem telu da se oporavi od neželjenih dejstava tretmana. Hemioterapija i period odmora čine jedan terapijski ciklus. Možda ćete morati da ostanete u bolnici tokom tretmana, ali često se terapija primenjuje u dnevnoj bolnici. O tome će sa Vama razgovarati lekar.

Broj ciklusa hemioterapije koji ćete primit zavisi od stadijuma bolesti i njegovog odgovora na terapiju.

Neželjena dejstva

Hemioterapija ponekad može izazvati neprijatna neželjena dejstva. Ukoliko sama bolest izaziva određene simprome, hemioterapija može pomoći da se oni uklone i da se osećate bolje. Kod većina osoba hemioterapija izaziva poznata neželjena dejstva. Ona se uglavnom mogu dobro kontrolisati primenom odgovarajućih lekova. Najčešći problemi koji su povezani sa primenom hemioterapije su opisani u nastavku zajedno sa postupcima kojiih mogu umanjiti.

Smanjena otpornost ka infekcijama

Većina lekova koja deluje na ćelije raka privremeno dovodi do smanjenja broja normalnih belih krvnih zrnaca. Kad do toga dođe postoji veća verovatnoća da se pojavi neka infekcija. Kad imate smanjen broj belih krvnih zrnaca važno je izbegavati mesta sa velikim brojem ljudi jer možete doći u kontakt sa bakterijama i virusima, kao i osobama koje već imaju infekciju kao što je prehlada ili grip.

Ukoliko imate bilo koje znake infekcije, kao što su visoka temperatura (preko 38 ºC) ili se iznenada ne osećate dobro (čak i sa normalnom telesnom temperaturom), kontaktirajte Vašeg lekara. Tokom hemioterapije ćete redovno raditi analize krvi, i ukoliko je potrebno dobićete antibiotike za lečenje infekcije.

Umor

Moguće je da ćete se osećati veoma umorno. Pokušajte da se ne premarate i češće se odmarajte.

Mučnina

Neki citostatici mogu izazivati mučninu, pa čak i povraćanje. Postoje veoma efikasni lekovi protiv mučnine i povraćanja. Vaš lekar će Vam ih propisati. Kažite lekaru ili medicinskoj sestri ukoliko Vam lek ne pomaže jer postoje druge vrste lekova koje treba da Vam se u tom slučaju propišu.

Proliv (dijareja)

Neki hemioterapijski lekovi koji se primenju izazivaju i dijareju. Ona obično počinje nekoliko dana nakon primene hemioterapije. Ukoliko uzimate hemioterapijske lekove u obliku tablete, kod kuće, važno je da obavestite lekara ili medicinsku sestru da imate proliv. U toj situaciji možda postoji potreba da se terapija privremeno obustavi.

Ukoliko imate dijareju lekar Vam može dati lek koji smanjuje dijareju i usporava rad creva. Od pomoći može biti i ishrana sa manje biljnih vlakana. Deo o ishrani i raku sadrži korisne savete o ovome.

Ukoliko imate kolostomu ili ileostomu možda će biti teže suočavati se sa dijarejom izazvanom primenom hemioterapije. Medicinska sestra za brigu o stomi ili lekar Vam mogu dati korisne savete i podršku. Neke osobe se osećaju opuštenije ukoliko se tokom primanja terapije nalaze u blizini toaleta. Ovo može biti veoma frustrirajuće, ali obično problem prestaje nekoliko nedelja po prestanku primene hemioterapije. Ako proliv traje nekoliko nedelja po prestanku primene hemioterapije, važno je da razgovarate sa lekarom ili medicinskom sestrom kako bi se pronašao uzrok  i način da se prevaziđe ovaj problem.

Od koristi mogu biti lekovi iz grupe probiotika kao što je BioGaia i sl..

Rane u usnoj šupljini

Može se desiti da tokom hemioterapije dobijete ranice u ustima. Važno je održavati higijenu usne šupljine. Medicinska sestra Vam može pokazati kako da ispirate usta. Ako rane u ustima otežavaju hranjenje možete zameniti obroke sa hranjivim pićima. Ukoliko su tegobe izražene neophodno je da posetite lekara koji će Vam ordinirati odgovarajuću terapiju.

Gubitak kose

Pitajte Vašeg lekara da li lek koji dobijate izaziva opadanje kose. Većina lekova koji se koriste za lečenje raka debelog creva nema ovo neželjeno dejstvo, ali mogu dovesti do proređivanja kose. Ako Vam kosa ipak opadne ubrzo će početi da raste po završetku primene terapije.

Rane na šakama i stopalima

Ukoliko se lekovi 5FU ili kapecitabin daju duže vreme ili kontinuirano kroz pumpu, mogu se pojaviti bol i crvenilo na šakama i stopalima. Ovo se zove sindrom šaka-stopalo ili palmo-plantarni sindrom. Vitamin B6 može smanjiti ovaj neželjeni efekat, a neparfemisane hidrantne kreme mogu pomoći da se olakšaju simptomi. Ako su simptomi teški lekar treba da smanji dozu leka ili napraviti pauzu u terapiji.

Utrnulost i peckanje

Oksaliplatin može delovati na nervne završetke i uzrokovati utrnulost i peckanje po šakama, stopalima, vratu ili u grlu (poznato pod nazivom periferna neuropatija). Možete imati i problem sa zakopčavanjem dugmadi i sličnim preciznim radnjama. Utrnulost i peckanje se ne moraju pojaviti sa prvim ciklusom lečenja. Ako se ipak pojavi, trebalo bi da se vremenom izgubi po završetku lečenja.

Ponekad se u toku prvih nekoliko dana primene oksaliplatina ova neželjena dejstva pokrenu pod dejstvom hladnoće, kao što su hladna pića ili voda za tuširanje. Obično traju kratko, par minuta, i gube se spontano ili sa utopljavanjem.

Ponekad se ovi neželjeni efekti teško podnose, međutim oni postepeno iščezavaju po završetku terapije. U ređim slučajevima oporavak može potrajati i mesecima. Kažite svom lekaru ukoliko imate neželjena dejstva leka ili sumnjate da se o njima radi, jer se mnoga od njih mogu prevenirati ili ukloniti primenom odgovarajuće terapije ili postupaka.

Kontracepcija

Osobama ženskog pola se ne savetuje da ostanu u drugom stanju tokom trajanja hemioterapije, kao ni muškarcima da rade na dobijanju potomstva jer hemioterapija može škoditi razvoju fetusa. Važno je koristiti efikasna kontraceptivna sredstva tokom tretmana i određen period posle toga. O ovome možete razgovarati sa Vašim lekarom.

Kondome bi trebalo koristiti 48 sati nakon hemioterapije da bi se partner zaštitio od lekova koji se mogu naći u semenoj ili vaginalnoj tečnosti.